ĐỀ NGHỊ HỢP TÁC

NGUỒN TRAFFIC

TÀI NGUYÊN TÊN TRAFFIC LINK
Youtube
Affiliate Việt Nam >30k (Sub) Xem
Hoàng Long Team >6k (Sub) Xem
Nhóm Facebook
Cộng đồng Affiliate Việt Nam >27k (thành viên) Xem
Hoàng Long Team >2,5k (thành viên) Xem
Website
Vương Chí Hùng >30k/tháng Xem
Hoàng Long Team >10k/tháng Xem
App Hướng dẫn kiếm tiền Online >50k (lượt tải) Xem

BÁO GIÁ

GÓI CẦN THUÊ BÁO GIÁ
1 Đăng bài lên nhóm Facebook Zalo
2 Viết bài giới thiệu và đăng lên Website Zalo
3 Quay video giới thiệu và đăng lên kênh Youtube Zalo
4 Combo: Viết bài + Quay video + Đăng nhóm Zalo
5 Một đề nghị khác Zalo